Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας τι χρειάζεται;

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε το πως εκδίδεται το Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας , ένα από τα πιο σημαντικά δικαιολογητικά για την Άδεια Λειτουργίας. Θα επικεντρωθούμε στην διαδικασία και όχι τόσο σε τεχνικά θέματα ή λεπτομέρειες, για να έχουμε μια εικόνα των βημάτων […]