Νέος νόμος για τη ρύθμιση αυθαιρέτων

Νέος νόμος ρύθμισης αυθαιρέτων

Δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο ο Νέος νόμος ρύθμισης αυθαιρέτων Υπ’ Αριθμ. 4495/2017 με τίτλο «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις». Με το άρθρο 94 του παρόντος νόμου οι αυθαίρετες κατασκευές που πραγματοποιούνται μετά την 28η.7.2011 κατεδαφίζονται υποχρεωτικά και επιβάλλονται […]