Εξοικονομώ κατ οίκον – Τα κριτήρια για επιδότηση ανακαίνισης κατοικιών

Εξοικονομώ κατ οίκον

Το πρόγραμμα (Εξοικονομώ κατ οίκον) υλοποιείται από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) και θα χρηματοδοτεί παρεμβάσεις με μέγιστο ύψος προϋπολογισμού εργασιών τα 250 ευρώ /τμ και έως τα 25.000 ευρώ. Το ύψος της επιχορήγησης εξαρτάται από το εισόδημα […]

Νέος νόμος για τη ρύθμιση αυθαιρέτων

Νέος νόμος ρύθμισης αυθαιρέτων

Δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο ο Νέος νόμος ρύθμισης αυθαιρέτων Υπ’ Αριθμ. 4495/2017 με τίτλο «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις». Με το άρθρο 94 του παρόντος νόμου οι αυθαίρετες κατασκευές που πραγματοποιούνται μετά την 28η.7.2011 κατεδαφίζονται υποχρεωτικά και επιβάλλονται […]